Aveți nevoie de ajutor?
X
« Înapoi la lista achiziţiilor
Licitație deschisă(Lucrari)

Construcția unei anexe la grădinița de copii din s. Ciobanca

Perioada de clarificări
De la 13.07.2021 16:32Până la 01.08.2021 15:43
Perioada depunerii ofertelor
De la 01.08.2021 15:43Până la 12.08.2021 15:43
Licitație
---
Calificare
---
Semnarea contractului
---
Valoarea estimată fără TVA

976 323,20 MDL

Statut

Perioada de clarificari

Perioada de clarificări

13.07.2021 16:32 - 01.08.2021 15:43

Perioada depunerii ofertelor

01.08.2021 15:43 - 12.08.2021 15:43

Începutul licitației

---

Urmărește-ne:

12 întrebări

Subiectul întrebării:Factori de evaluare
Data:30.07.2021 09:45
Întrebare:Conform pct. 16 din anuntul de participare, experienta similara este obligatorie prin criteriul nr. 4 de eligibilitate a operatorilor economici. In acelasi timp experienta similara o includeti ca factor de evaluare f4 si acordati puncte pentru aceasta, ceea ce intra in contradictie. Potrivit legii nr. 131/2015, daca ofertantul nu intruneste cerintele de calificare si selectie, in acest caz nu are experienta similara, atunci el urmeaza a fi descalificat si nu poate trece la etapa de evaluare. Rugam sa ajustati factorii de evaluare sau criteriile de eligibilitate pentru a asigura legalitatea si transparenta achizitiei. Mulțumim anticipat.
Răspuns:30.07.2021 15:43Experiența similară poate fi diferită, pentru aceasta și se acordă punctaj. i.
Subiectul întrebării:Răspuns (28 iul 2021, 12:12)
Data:29.07.2021 16:06
Întrebare:Nimeni nu pune la indoiala dreptul de a-l solicita, mesajul a fost altul. Dreptul de a solicita acest certificat va apartine chiar daca excludeti obligativitatea lui din anuntul de participare. Precum a fost mentionat anterior, aceste informatii se cuprind in DUAE si conform art. 20 din Legea nr. 131/2015 alin. (5) În cazul în care autoritatea contractantă poate obţine documentele justificative prevăzute la alin. (4) în mod direct, prin accesarea unei baze de date, DUAE cuprinde, de asemenea, informaţiile solicitate în acest scop, cum ar fi adresa de internet a bazei de date, orice dată de identificare şi, dacă este cazul, declaraţia necesară de acordare a consimţămîntului. Drept consecință, conform alin. (8) Înainte de atribuirea contractului de achiziţii publice ..., autoritatea contractantă solicită ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare şi selecţie, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE.. Acestea fiind spuse, reitrerez, in contextul pandemiei mondiale, pentru a reduce riscul de infectie, a pastra masurile de siguranta, a evita deplasarile si contactul fizic cu alte persoane, solicitam respectuos sa excludeti obligativitatea prezentarii certificatului odata cu depunerea ofertei. El va fi solicitat, precum prevede legea, de la operatorul economic clasat pe primul loc. Multumim pentru intelegere.
Răspuns:30.07.2021 15:39Totuși noi insistăm pe prezentarea acesui document, reeșind din practica acumulată pe parcursul petrecerii achizițiilor publice, consultând și Inspectoratul Fiscal.
Subiectul întrebării:Factori de evaluare
Data:28.07.2021 06:29
Întrebare:Conform prevederilor art. 26 alin. (2) din Legea nr. 131/2015, autoritatea contractantă stabilește oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic pe baza criteriului de atribuire și a factorilor de evaluare prevăzuți în documentația de atribuire. Totodată, conform alin. (10) al aceluiași articol, autoritatea contractantă precizează în documentația de atribuire ponderea relativă pe care o acordă fiecărui factor de evaluare, precum și algoritmul de calcul sau metodologia concretă de punctare care se aplică pentru determinarea celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic. Algoritmul de calcul pentru fiecare factor de evaluare se aplică în baza utilizării unor criterii clare, cu o descriere exactă şi completă. La acest aspect, constatam o descriere eronata a factorilor de evaluare in partea ce tine de "Sistemul calitatii pentru executia lucrarii" precum si o metodologia eronata de punctare , s-a alocat factorului respectiv 10 puncte insa criteriile enumerate la acest factor acumuleaza doar 7 puncte. Rugam corectarea formulei si includerea unor criterii clare, exacte, complete si relevante procedurii de achizitie. Multumieim anticipat.
Răspuns:28.07.2021 09:14Criteriile vor fi modificate pentru a fi mai clare. Mulțumim pentru intervenție.
Subiectul întrebării:Răspuns (26 iul 2021, 09:30):
Data:28.07.2021 06:28
Întrebare:DVS puteti concret sa raspundeti? Solicitati in anuntul de participare un document care nu exista si nu este reglementat de legislatie, si anume Declaratie tert a sustinatorului financiar. Este obligatia dvs sa corectati anuntul de participare !!!!!!!!!
Răspuns:28.07.2021 09:13A fost o eroare tehnică, care va fi modificată.
Subiectul întrebării:Criterii de eligibilitate, nr 17
Data:28.07.2021 06:17
Întrebare:Buna ziua, rugam sa excludeți criteriul 17 (pct 16 din anuntul de participare) - Certificat privind lipsa sau existenta restantelor la bugetul national. Dat fiind faptul că oricine are posibilitatea să verifice la zi (online) situația cu plata impozitelor a oricărui operator economic doar la un singur clic, rugam sa nu mai continuați să solicitați acest certificat care face ca faceți agenții economici să piarda timp si resurse ca sa meragă fizic la serviciul fiscal, ca lucrătorii IFS să elibereze certificate. Doar suntem în era tehnologiilor, nu? Acecsati linkul indicat și întroduceți codul fiscal al OE: https://servicii.fisc.md/contribuabil.aspx pentru a vedea la zi situatia. Cu atit mai mult ca acest lucru se declara in DUAE. Rugam sa excludeti acest criteriu din anuntul de participare. Multumesc.
Răspuns:28.07.2021 09:12Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita acest certificat privind lipsa restanțelor la bugetul național.
Subiectul întrebării:Caiet de sarcini
Data:27.07.2021 09:06
Întrebare:Pozitia 49 coeficientul k=0.33 se aplica doar la resursa: dulapuri (scinduri groase) sau si la restul resurselor: cuie, lignolineum, dulgher, muncitor deservire, utilaj de ridicat, in afara de grinzi?
Răspuns:27.07.2021 12:01Grinzile prevăzute de normă se exclud, nu sunt necesare conform proiectului, iar coeficientul 0,33 se aplică la toate resursele rămase, prevăzute de norma dată.
Subiectul întrebării:Răspuns (23 iul 2021, 15:52)
Data:25.07.2021 17:40
Întrebare:La pct 11 din anuntul de participare este indicat ca criteriu "Declaratie tert a sustinatorului financiar", ceea ce nu exista caci conform documentatiei standard, Anexa 20 este declaratia tert sustinator tehnic si nu financiar. Prin urmare o asemenea declaratie nu exista si deci anuntul de participare este eronat si urmeaza a fi modificat corespunzator. Stimati domni, este evident ca documentele achizitieii au fost elaborate necorespunzator. Rugam sa apelati la specialisti indomeniu pentru a va ajuta sa pregatiti documentele achizitiei corespunzator, sa fie clare, exacte si nediscriminatorii. Multumim.
Răspuns:26.07.2021 06:30Conform documentației standard, aprobată prin ordinul nr. 69 din 7 mai 2021 a Ministerului Finanțelor, anexa nr. 18 prevede, ca ofertantul poate să fie susținut de o persoană terță financiar.
Subiectul întrebării:Factori de evaluare
Data:23.07.2021 07:59
Întrebare:Pentru factorul de evaluare Sistemul calitatii ati indicat 10 puncte, dar in descriere la punctul f) ati indicat in total doar 7 puncte. Cum veti aloca cele 3 puncte ramase?
Răspuns:23.07.2021 17:43Celelalte trei puncte vor fi alocate pentru demonstrarea capacității tehnice.
Subiectul întrebării:Micsorarea cifrei de afaceri
Data:23.07.2021 07:53
Întrebare:Intrucit obiectul nu este unul complex, rugam respectuos sa micsorati cifra de afaceri medie anuala pentru a respecta principiile consfintite in art. 7 din Legea nr 131/2015, în special c) asigurarea concurenţei şi combaterea practicilor anticoncurențiale în domeniul achiziţiilor publice; și h) tratament egal, imparţialitate, nediscriminare în privinţa tuturor ofertanţilor şi operatorilor economici. Multumim.
Răspuns:23.07.2021 12:52Legislatorul a prevăzut această situație și a modificat legea, permițând antreprenorului ca să fie susținut financiar de o persoană terță, conform pct. 11 din anunțul de participare.
Subiectul întrebării:Cifra de afaceri
Data:23.07.2021 07:43
Întrebare:Multumesc. Rugam sa faceti modificari in anuntul de participare.
Răspuns:23.07.2021 07:52Anunțul de participare nu-l putem schimba. Dumneavoastră dacă aveți o sumă medie mai mare sau egală cu suma solicitată în ultimii doi ani atunci puteți să depuneți documentele necesare.
Subiectul întrebării:Cifra de afaceri
Data:23.07.2021 07:32
Întrebare:Cum se va calcula cifra de afaceri medie anuala pentru ultimii 3 ani daca operatorul activeaza doar de 2 ani?
Răspuns:23.07.2021 07:40Se va calcula cifra medie pe doi ani.
Subiectul întrebării:Sursa de finantare
Data:21.07.2021 21:07
Întrebare:Buna seara. Din ce surse va fi finantat obiectul? Buget local sau prin proiect? Multumesc.
Răspuns:22.07.2021 06:24Bugetul de stat parțial și bugetul local.