Aveți nevoie de ajutor?
X

Astăzi pe platforma yptender.md

Proceduri active
22,535
Valoarea totală a achizițiilor
32,172,317,060.157
Autorități contractante
2,893
Agenți economici
4,670
AchizițiiContractePlanuriBugeteBeneficiari
~
ocds-b3wdp1-MD-1655120313656
Produse lactate
15500000-3 - Produse lactate
- , - , -/0/10/Loturi (6)/
Valoarea estimată fără TVAMDL 319,800.00
StatutLicitaţie
Au rămas-
ocds-b3wdp1-MD-1654752155733
Produse alimentare pentru trim. III anul 2022 la gradinița nr. 223 din com. Tohatin
15800000-6 - Diverse produse alimentare
- , - , -/0/5/Loturi (15)/
Valoarea estimată fără TVAMDL 247,900.00
StatutLicitaţie
Au rămas-
ocds-b3wdp1-MD-1598275319583
Achiziționarea diverselor produse alimentare
15800000-6 - Diverse produse alimentare
MOLDOVA , Dubăsari , s.Pîrîta r-ul Dubăsari/5/3/Loturi (71)/
Valoarea estimată fără TVAMDL 225,029.24
StatutLicitaţie
Au rămas-
ocds-b3wdp1-MD-1578469836174
Produse alimentare pe pozitii
15800000-6 - Diverse produse alimentare
MOLDOVA , Căuşeni , r.Causeni s.Baimaclia str D.Cantimir/0/3/Loturi (68)/
Valoarea estimată fără TVAMDL 249,388.85
StatutLicitaţie
Au rămas-
ocds-b3wdp1-MD-1576418641854
Produse alimentare pentru semestrul I al anului 2020 pentru Instituția de educație timpurie nr. 203 din satul Ghidighici, mun. Chișinău
15800000-6 - Diverse produse alimentare
MOLDOVA , mun.Chişinău , A. Mateevici 2/0/3/Loturi (40)/
Valoarea estimată fără TVAMDL 224,200.00
StatutLicitaţie
Au rămas-
ocds-b3wdp1-MD-1654764524174
Lucrări de construcție a grupului tehnic-sanitar pe teritoriul Rezervației Naturale ”Orheiul-Vechi”
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
- , - , -/2/5/Loturi (1)/
Valoarea estimată fără TVAMDL 1,027,000.00
StatutCalificare
Au rămas-
ocds-b3wdp1-MD-1655477829847
"Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican ,,Timofei Moșneaga” "
33100000-1 - Echipamente medicale
- , - , -/31/9/Loturi (46)/
Valoarea estimată fără TVAMDL 47,017,132.00
StatutCalificare
Au rămas-
ocds-b3wdp1-MD-1655730205699
Reparatia drumurilor locale in s.Moara de Piatra , r-nul Drochia
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
- , - , -/3/4/Loturi (1)/
Valoarea estimată fără TVAMDL 550,000.00
StatutCalificare
Au rămas-
ocds-b3wdp1-MD-1655729550989
Lucrări de replanificare interioară a instituției de învățământ Liceul Vasile Lupu din str.Petru Ungureanu nr.17, instituție din subordinea DETS sect. Centru
45200000-9 - Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
- , - , -/2/68/Loturi (1)/
Valoarea estimată fără TVAMDL 5,583,333.33
StatutCalificare
Au rămas-
ocds-b3wdp1-MD-1654854409062
Soluție concentrată de hipoclorit de sodiu (NaClO)
24300000-7 - Produse chimice anorganice şi organice de bază
- , - , -/1/4/Loturi (2)/
Valoarea estimată fără TVAMDL 12,562,560.00
StatutCalificare
Au rămas-