Aveți nevoie de ajutor?
X
« Înapoi la lista achiziţiilor
Licitație deschisă(Lucrari)

Lucrări de constructie - retele de apeduct pentru aprovizionare cu apa potabila a s. Ulmu, forarea a doua sonde arteziene pentru aprovizionare cu apa potabila a s. Ulmu

Perioada de clarificări
De la 19.07.2021 11:01Până la 01.08.2021 07:23
Perioada depunerii ofertelor
De la 01.08.2021 07:23Până la 12.08.2021 07:23
Licitație
---
Calificare
---
Semnarea contractului
---
Valoarea estimată fără TVA

MDL 9,109,552.43

Statut

Calificare

Perioada de clarificări

19.07.2021 11:01 - 01.08.2021 07:23

Perioada depunerii ofertelor

01.08.2021 07:23 - 12.08.2021 07:23

Începutul licitației

---

Urmărește-ne:

17 întrebări

Subiectul întrebării:Clarificări
Data:30.07.2021 06:59
Întrebare:Buna ziua cum putem sa demonstram experienta similara in ultimii 5 ani cu proces verbal de receptie finala a lucrarilor,daca acest proces , se executa dupa perioada de garantie Sau, poate solicitati proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor?
Răspuns:30.07.2021 07:05se poate si proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Subiectul întrebării:Dovada de resurse financiar
Data:30.07.2021 05:53
Întrebare:La pct.16 din anuntul de participare solicitati sold disponibil din linia de creditare minim 2,5 milioane lei. Spuneti va rog daca avem sold disponibil pe contul companiei va fi considerat in satisfacerea acestei solicitari? sau vom fi descalificati?
Răspuns:30.07.2021 07:03Da, va fi considerata satisfacerea acestei solicitari
Subiectul întrebării:Lucrari in valoare de 5 milioane lei
Data:30.07.2021 05:23
Întrebare:Rugam sa prezentati ordinea importantei executiei lucrarilor conform viziunii Autoritatii Contractante. Adica care lucrari in valoare de 5 mln de lei trebuie executate in anul 2021 si ordinea lucrarilor care trebuie executata in anii 2022-2023
Răspuns:30.07.2021 07:10prioritar obiectul "Retele de apeduct pentru aprovizionarea cu apa potabila a satul Ulmu raionul Ialoveni", apoi forarea sondei nr.2
Subiectul întrebării:Poz. 36 Lista 2-3-1
Data:29.07.2021 14:53
Întrebare:La pozitia 36 din Lista cu cantitati de lucrari N 2-3-1 se solicita teava 32mm dar ce PN are? si este PE100 sau PE80?
Răspuns:30.07.2021 06:58Aceasta teava serveste drept carcasa pentru cablu.
Subiectul întrebării:Poz. 34 Lista 2-3-1
Data:29.07.2021 14:52
Întrebare:La pozitia 34 din Lista cu cantitati de lucrari N 2-3-1 se solicita Cabina ККЗ, ce parametri are aceasta cabina? carui normativ in vigoare trebuie sa corespunda? ce tip de usa trebuie sa aiba?
Răspuns:30.07.2021 06:55la pozitia 34 marimile la cabina ККЗ 1.5x1.5x2.0. Aceasta este o constructie gata fabricata.
Subiectul întrebării:Poz. 26 Lista 2-3-1
Data:29.07.2021 14:50
Întrebare:La pozitia 26 din Lista cu cantitati de lucrari N 2-3-1 se solicita capac din lemn, ce dimensiuni are capacul?
Răspuns:30.07.2021 06:50Marimea capacului trebuie sa coincida cu diametrul interior a inelului KЦО-1
Subiectul întrebării:Poz. 200 Lista 2-1-1
Data:29.07.2021 14:48
Întrebare:La pozitia 200 din Lista cu cantitati de lucrari N 2-1-1 caror parametri trebuie sa corespunda motopompa? trebuie sa fie pe platforma cu roti?
Răspuns:30.07.2021 06:45La pozitia 200 motopompa MP1600 trebuie sa fie pe platforma cu roti
Subiectul întrebării:Poz. 192 Lista 2-1-1
Data:29.07.2021 14:44
Întrebare:La pozitia 192 din Lista cu cantitati de lucrari N 2-1-1 ce fel de Hidranti se solicita? ce diametru au? sunt supraterani sau subterani? ce PN au? Din ce material fonta sau PE?
Răspuns:30.07.2021 06:43La poz.192 hidrantii sunt subterani in fintini din fonta diametrul 100mm cu inaltimea de 1.0m si presiunea PN10-16
Subiectul întrebării:Poz. 174 Lista 2-1-1
Data:29.07.2021 14:43
Întrebare:La pozitia 174 din Lista cu cantitati de lucrari N 2-1-1 se solicita teava 25mm dar ce PN are? si este PE100 sau PE80?
Răspuns:30.07.2021 06:40teava de 25mm PN10 PE100
Subiectul întrebării:Formular N5
Data:29.07.2021 14:01
Întrebare:Rugam prezentarea formularelor N5 a devizelor sau Formularele Nr.1 (Lista cu cantitatile de lucrari) desfasurat cu resurse pentru a prezenta oferta conform solicitatilor si a exclude interpretarile devizului, pentru a nu ajunge la contestarea procedurii.
Răspuns:30.07.2021 06:37Formularele nr. 1(Lista cu cantitati) au fost incarcate in sistem si in documentatia standard odata cu anuntul
Subiectul întrebării:Poz. 35, 36 Lista 2-1-1
Data:29.07.2021 13:59
Întrebare:La pozitiile 35 si 36 din Lista cu cantitati de lucrari N 2-1-1 trebuie exclus toate materialele si incluse doar ventil si filtru?
Răspuns:30.07.2021 06:33In pozitiile 35 si 36 nu sunt incluse materiale ci -Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, (ventil, filtru)
Subiectul întrebării:Pozitia 86 din Lista 2-1-1
Data:29.07.2021 13:56
Întrebare:La pozitia 86 din lista cu cantitati de lucrari N2-1-1 se solicita 1,12m3 de izolatie termica, mentionam ca norma selectata IzH22A are unitatea de masura m2 si nu m3, cum procedam in situatia asta? Ce densitate are vata minerala de 40mm cu care trebuie izolate conductele?
Răspuns:30.07.2021 06:23Buna ziua. Deoarece o parte din proiect a fost proiectat in 2010 si finalizat in 2017 si actualizat in 2021, atunci norma IzH22A era in m3, de atunci sau modificat coeficientii. In formularul Nr.1 la poz. 86 se modifica din 1.12m3 in 19.34m2. Densitatea la vata minerala nu are mare importanta, pentru a putea inveli teava.
Subiectul întrebării:Cifra medie pe afaceri
Data:29.07.2021 12:27
Întrebare:Buna ziua! Daca aveti alocati pentru anul 2021 doar 5 mln de lei si restul circa 4 mln urmeaza a fi executati in anii 2022 si 2023 de ce solicitati cifra medie de afaceri tocmai 18 mln lei? Ar fi normal sa solicitati maxim dublu suma disponibila pe un an bugetar. Prin asa cerinta ingraditi libera concurenta incalcind art.7 aliniat c) al legii nr.131 privind achizitiile publice. Rugam sa revizuiti cerinta privind cifra medie pe afaceri. DE CE SOLICITATI TOTUSI TOCMAI 18mln LEI?
Răspuns:29.07.2021 14:25Buna ziua. Minim 18 000 000 MDL (suma dubla a valorii estimate a contractului).Această cifră va consolida siguranța AC în faptul că operatorul economic își va onora obligațiunile contractuaale , în faptul că va putea acoperi eventualele prejudicii generate de executarea necorespunzăroare a obligațiilor contractuale , sau cele legate de termenul de garanție. Cerința solicitată este - Cifra medie de afaceri în ultimii 3 ani - (aceasta ar fi minim 6 mln. lei pe un an bugetar).
Subiectul întrebării:Cifra medie pe afaceri
Data:29.07.2021 11:25
Întrebare:Buna ziua! Daca aveti alocati pentru anul 2021 doar 5 mln de lei si restul circa 4 mln urmeaza a fi executati in anii 2022 si 2023 de ce solicitati cifra medie de afaceri tocmai 18 mln lei? Ar fi normal sa solicitati maxim dublu suma disponibila pe un an bugetar. Prin asa cerinta ingraditi libera concurenta incalcind art.7 aliniat c) al legii nr.131 privind achizitiile publice. Rugam sa revizuiti cerinta privind cifra medie pe afaceri.
Răspuns:29.07.2021 12:05Buna ziua, cititi atent se cere - Cifra medie de afaceri în ultimii 3 ani.
Subiectul întrebării:Garantie de buna executie
Data:21.07.2021 14:00
Întrebare:Conform documentatia standard publicata sectiunea a 6-a pct.98 prevede: Garanția de bună execuție a contractului, dacă părțile agreează, se constituie din: 1) rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreată de ambele părți; 2) rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate; 3) transfer pe contul autorității contractante. Dar conform anuntului de participare pct.16 in tabel Nr. d/o. 19 Garantia de buna executie trebuie sa fie emisa de o banca comercia, modalitate care nu se regaseste in documentatia standard. Care va fi totusi forma de constituire a garantiei de buna executie?
Răspuns:21.07.2021 16:43Modificat - Documentatia standard și Anunțul de participare
Subiectul întrebării:Garantia de buna executie
Data:21.07.2021 13:05
Întrebare:Conform contractului model publicat, la capitolul 3 pct.3.6 este indicat ca garantia de buna executie va fi restituita antreprenorului in baza notificarii beneficiarului in decurs de 15 zile, iar la capitolul 4 pct. 4.11 al aceluiasi contract este indicat ca garantia de buna executie va fi restituita in decurs de maxim 15 zile de la semnarea procesului -verbal de receptie finala/ procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor. Cind va fi restituita totusi garantia de buna executie? Rugam sa fie rectificata documentatia standard.
Răspuns:21.07.2021 16:42Conform contractului model publicat, la capitolul 3 pct.3.6 și la capitolul 4 pct. 4.11 corespunde în conformitate cu Ordinul Nr. 69 din 07-05-2021 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări, Publicat: 18-06-2021 în Monitorul Oficial Nr. 147-151 art. 658
Subiectul întrebării:Termen de verificare
Data:21.07.2021 12:44
Întrebare:Buna ziua, la capitolul 3, pct.3.3 din contractul model de antrepriza publicat in documentatia standard nu este indicat termenul de verificare a proceselor-verbale de verificare a lucrarilor executate, am dori sa stim care este acest termen de verificare?
Răspuns:21.07.2021 16:40Modificat - Documentatia standard