Aveți nevoie de ajutor?
X
« Înapoi la lista achiziţiilor
Cererea ofertelor de preturi(Servicii)

Servicii de consultanţă privind Actualizarea Studiului „ Transport Public Chişinău – Proiect privind sistemul taxare electronică” (Repetat)

Perioada de clarificări
De la 12.01.2021 07:01Până la 19.01.2021 06:30
Perioada depunerii ofertelor
De la 19.01.2021 06:30Până la 22.01.2021 06:30
Licitație
De la 25.01.2021 12:00
Calificare
---
Semnarea contractului
---
Valoarea estimată fără TVA

350 000,00 MDL

Statut

Depunerea ofertelor

Perioada de clarificări

12.01.2021 07:01 - 19.01.2021 06:30

Perioada depunerii ofertelor

19.01.2021 06:30 - 22.01.2021 06:30

Începutul licitației

25.01.2021 12:00

Urmărește-ne:

1 întrebare

Subiectul întrebării:CS
Data:14.01.2021 10:03
Întrebare:Lipseste caietul de sarcini.
Răspuns:14.01.2021 11:16CAIET DE SARCINI PENTRU SERVICII DE CONSULTANȚĂ ŞI CERCETARE TIPUL SERVICIILOR Servicii de consultanță privind Actualizarea Studiului „ Transport Public Chişinău – Proiect privind sistemul taxare electronică” CONTEXTUL ŞI DESRIEREA PROIECTULUI În conformitate cu prevederile Contractului de împrumut din 12.08.2010, încheiat între Primăria Municipiului Chişinău şi Banca Europeană pentru Reconstrucție şi Dezvoltare, pentru dezvoltarea şi implementarea Sistemului de Taxare electronică în municipiul Chişinău, de către compania de consultanță ROM Transportation Engineering LTD fost elaborat studiul privind implementarea sistemului de taxare electronică în transportul public din municipiul Chişinău. Studiul a fost realizat în perioada 2012-2013 şi include o analiză detaliată a sistemului de transport din municipiul Chişinău. Totodată, datele incluse în studiul dat se referă la perioada 2009-2012 şi nu mai pot fi considerate relevante la ziua actuală. În altă ordine de idei, Primăria Municipiului Chişinău, în conformitate cu prevederile deciziei 6/3 din 19 mai 2020, cu modificările ulterioare, urmăreşte elaborarea şi aprobarea conceptului de taxare electronică în transportul public din municipiul Chişinău, cu implementarea ulterioară a acestuia. În conformitate cu decizia CMC nr. 6/8 din 19.05.2020 a fost constituită Comisia de selectare a parteneriatului public privat, care va fi selectat şi contractat după finisarea Studiului de fezabilitatea proiectului „Transport Public Chişinău – Proiect privind sistemul taxare electronică” Astfel, la etapa actuală, Primăria Municipiul Chişinău urmăreşte actualizarea Studiului „Transport Public Chişinău – Proiect privind sistemul taxare electronică”, elaborat în anul 2013 de către compania de consultanță ROM Transportation Engineering LTD, ca o etapă intermediară a procedurii de elaborare a studiului de fezabilitate pentru implementarea sistemului de taxare electronică în Municipiul Chişinău şi identificarea soluției tehnice şi tehnologice optime. SCOPUL Consultantul va realiza actualizarea Studiului „Transport Public Chişinău – Proiect privind sistemul tichetare electronică”, elaborat în anul 2013 de către compania de consultanță ROM Transportation Engineering LTD. Perioada de realizare a proiectului inclusiv definitivarea şi prezentarea beneficiarului nu va depăşi 60 de zile din momentul încheierii contractului. Consultantul îşi va desfăşura activitatea în colaborare cu Direcția Generată Transport Public şi Căi de Comunicații a Consiliului Municipal Chişinău şi Oficiul Primarului Municipiului Chişinău. Scopul activității consultantului în procesul de elaborare a studiului de fezabilitate va include: i) Actualizarea la zi a datelor incluse în Studiui „ Transport Public Chişinău – Proiect privind sistemul tichetare electronică”, elaborat în anul 2013 de către compania de consultanță ROM Transportation Engineering LTD. ii) Analiza şi revizuirea sistemului actual de colectare a taxei pentru călătorie şi a fluxurilor financiare în cadrul întreprinderilor responsabile. iii) Analiza şi propunerea structurii optime de plată pentru diferite categorii sociale şi perioade de timp. iv) Realizarea unui chestionar privind utilizarea serviciului de transport public în municipiul Chişinău pentru colectarea datelor calitative, inclusiv: - Actualizarea eşantionului de chestionare, reieşind din evoluția demografică - Prezentarea sistemului de control al calității a chestionarului - Actualizarea metodologiei de colectare a datelor, utilizând tehnologiile moderne - Analiza impactului pandemiei de COVID-19 asupra fluxului de călători şi comportamentului în transportul public În vederea atingerii scopului propus, Consultantul va avea următoarele responsabilități: • Analiza detaliată a cadrului legal şi normativ național relevant, a studiilor şi cercetărilor relevante, rapoartelor, celor mai bune practice regionale şi internaționale în domeniul taxării electronice în transportul public; • Realizarea de întâlniri şi interviuri cu părțile cointeresate relevante; • Actualizarea la zi a datelor din studiul „ Transport Public Chişinău – Proiect privind sistemul taxare electronică”, elaborat în anul 2013 de către compania de consultanță ROM Transportation Engineering LTD. • Realizarea altor activități relevante pentru atingerea scopului menționate. LIVRABILE ŞI TERMENI DE REALIZARE Termenii de realizare dați sunt orientativi şi urmează a fi confirmați la etapa semnării contractului cu Consultantul selectat. Livrabilele proiectului trebuie să acopere următoarele aspectele cheie, incluzând dar nu limitându-se la: • Actualizarea la zi a datelor incluse Studiului „ Transport Public Chişinău – Proiect privind sistemul de taxare electronică”, elaborat în anul 2013 de către compania de consultanță ROM Transportation Engineering LTD. • Analiza privind revizuirea sistemului actual de colectare a taxei pentru călătorie şi a fluxurilor financiare atât în cadrul operatorilor de transport cât şi între operatori şi municipalitate. • Analiza şi elaborarea propunerii structurii optime de taxare şi tarifarepentru utilizarea transportului public pentru diferite categorii sociale, tipuri de utilizatori şi perioade de timp. • Riscurile şi avantajele implementării sistemului de taxare electronică. NR LIVRABILE TEREMEN 1 Raport de începere 31 decembrie 2020 2 Draft Studiu 15 februarie 2021 2.1 Actualizarea la zi a datelor incluse în Studiului „ Transport Public Chişinău – Proiect privind sistemul tichetare electronică”, elaborat în anul 2013 de către compania de consultanță ROM Transportation Engineering LTD. 15 februarie 2021 2.2 Analiza privind revizuirea sistemului actual de colectare a taxei pentru călătorie şi a fluxurilor financiare în cadrul întreprinderilor responsabile 15 februarie 2021 2.3 Analiza asupra structurii optime de plată pentru diferite categorii sociale şi perioade de timp. 15 februarie 2021 3 Draft final Studiu 28 februarie 2021 ASPECTE ORGANIZATORICE Termenii de realizare a activității de către Consultant sunt estimați pentru perioada 15 decembrie 2020 – 28 februarie 2021. Termenii exacți vor fi stabiliți de comun acord cu Consultantul în cadrul Întâlnirii de Începere. Consultantul va beneficia de suportul logistic şi administrativ necesar pentru executarea prevederilor contractului, precum şi îi va fi furnizată toată informația disponibilă necesară pentru atingerea obiectivelor sus-menționate. Urmează să fie furnizate Direcției Generale Transport Public şi Căi de Comunicație, în conformitate cu termenii stabiliți, în limba română atât în format electronic cât şi în format printat (2 exemplare). CALIFICĂRI ŞI COMPETENȚE Criteriu de eligibilitate: Companie de Consultanță (individual sau în consorțiu cu un partener din țară sau străinătate), persoană juridică oficial înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova. Experiență: • Minim 7 ani experiență în domeniul consultanței • Minim 5 studii de fezabilitate realizate în diferite domenii în ultimii 5 ani. • Lista proiectelor implimetate. Experți cheie: 1. Manager de Proiect - Master în domeniul Business şi Administrare; Economie, Administrație Publică, Management în transport - Minim 10 ani experiență în domeniul consultanței - Minim 5 ani experiență confirmată în proiecte din domeniul transportului public 2. Expert în domeniul economic - Master în domeniul Business şi Administrare; Economie, Administrație Publică, Management în transport - Minim 5 ani experiență confirmată în analiză economică 3. Expert în domeniul sociologie - Licențiat în domeniul sociologic - Minim 5 ani experiență confirmată în domeniul sociologic, organizarea şi desfăşurarea cercetărilor sociologice LISTA DOCUMENTELOR CE URMEAZĂ SĂ FIE INCLUSE ÎN OFERTĂ 1. Oferta tehnică, inclusiv metodologia de lucru şi referințele companiei 2. Oferta financiară 3. CV-ul experților cheie