Aveți nevoie de ajutor?
X
« Înapoi la lista achiziţiilor
Cererea ofertelor de preturi(Lucrari)

Construcţia sistemului de iluminat public din s. Borogani, r-l Leova

Perioada de clarificări
De la 22.05.2020 13:30Până la 27.05.2020 08:00
Perioada depunerii ofertelor
De la 27.05.2020 08:00Până la 30.05.2020 08:00
Licitație
---
Calificare
---
Semnarea contractului
---
Valoarea estimată fără TVA

961 000,00 MDL

Statut

Suspendată

Perioada de clarificări

22.05.2020 13:30 - 27.05.2020 08:00

Perioada depunerii ofertelor

27.05.2020 08:00 - 30.05.2020 08:00

Începutul licitației

---

Urmărește-ne:

3 întrebări

Subiectul întrebării:Caiet de sarcini
Data:22.05.2020 14:16
Întrebare:Publicati proiectul de executie in conformitate cu HG 669/2016. 32. Caietul de sarcini este parte integrantă din proiectul tehnic de execuţie verificat, avizat şi aprobat potrivit prevederilor legale. Pentru asigurarea unor informaţii complete, necesare în vederea elaborării ofertei tehnice, documentaţia minimală trebuie să conţină caietele de sarcini pe specialităţi, liste cuprinzînd cantităţi de lucrări, precum şi planşele principale ale obiectelor.
Subiectul întrebării:Caiet de sarcini
Data:22.05.2020 14:04
Întrebare:Lista cu cantitățile de lucrări nu este caiet de sarcini. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul cerinţelor în baza cărora se elaborează oferta tehnică de către fiecare ofertant. Ne referim la intrega Secţiunea 4. Caietul de sarcini din HG 669/2016.
Subiectul întrebării:Caiet de sarcini
Data:22.05.2020 13:47
Întrebare:25. Oferta tehnică 25.1 Ofertantul are obligația de a demonstra conformitatea propunerii de executare a lucrării cu cerințele prevăzute în caietul de sarcini și lista cu cantitățile de lucrări. Asa e scris in documentatia standard. Unde este caietul de sarcini?