Aveți nevoie de ajutor? (+373) 79-400-238

Servicii de întreținere și reparare a aparatelor de aer condiționat

IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie
MD-2019-04-16-000008-1

Servicii de întreținere și reparare a aparatelor de aer condiționat

Autoritate contractantă/beneficiar

Denumire autorității contractante/beneficiarului:

IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie

IDNO:

1003600150554

Site:

Lipsește

Adresa:

Moldova, Republic of, MD-2011, mun. Chisinau, or.Codru (mun. Chişinău), Costiujeni, 3

Datele de contact

Persoana de contact:

Lăcrămioara Crudu

Număr de telefon:

Lipsește

E-mail persoanei de contact:

imspscp.achizitii@gmail.com

Termeni

Începutul perioadei de clarificări:

16.04.2019 08:50

Data finisării perioadei de clarificări:

17.04.2019 16:00

Depunerea ofertelor de la:

17.04.2019 16:00

Depunere ofertelor pînă la:

23.04.2019 10:00

Începutul licitației:

24.04.2019 11:53

ID tender

ID:

72f86886f4184ff4ad3a548c48dd4168

ID achiziției:

MD-2019-04-16-000008-1

Documentația

Anularea achiziției

Motiv Data Documente
La etapa evaluării ofertelor s-a constatat că potrivit art. 71 alin. (1) lit. g) al Legii nr. 131 ,,există abateri grave de la prevederile legale care afectează rezultatul procedurii de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legale se înțelege faptul că pe parcursul analizei, evaluării şi/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, autoritatea contractantă aflîndu-se în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 7”. Dl Anatolii Sorocean (Șef Serviciul Deservire Tehnică) prin nota informativă comunică grupului de lucru că la elaborarea caietului de sarcini s-a comis o greșeală tehnică, (reparația și întreținerea aparatelor de aer condiționat nu au fost separate pe loturi diferite). Astfel, dl A. Sorocean solicită revocarea procedurii nr. 10046085 din 24.04.2019 în scopul respectării principiului „utilizării eficiente a banilor publici și minimizarea riscurilor autorităților contractante”, fundament al relațiilor achizițiilor publice prevăzut de art. 7 lit. a) al Legii privind achizițiile publice nr. 131. Din acest considerent, grupul de lucru a decis de a accepta anularea și republicarea procedurii de achiziție. 19.06.2019 14:33 Documentele lipsesc
Informația generală
Intrebări și răspunsuri

Informația privind licitație

Pasul minim de micşorare a ratei de licitaţie:

501 MDL

Obiectul achiziției

Obiectul achiziției
Adresa de livrare
Cantitate

Servicii de întreținere și reparare a aparatelor de aer condiționat

CPV
50530000-9
Servicii de reparare şi de întreţinere a maşinilor

MD, MD-2011, mun. Chisinau, or.Codru (mun. Chişinău), Costiujeni, 3,

1 услуга

Ofertele participanților

Data finalizării licitației: 24.04.2019 12:26

Participant
Preț
Documente

Smart Climat

1 497 MDL

Afișează documente

Piroterm-Service

1 499 MDL

Afișează documente

CLIMATSISTEM SRL

15 600 MDL

Afișează documente

Documente

23.04.2019 09:18
23.04.2019 09:05
23.04.2019 09:05
23.04.2019 09:05
23.04.2019 09:05
23.04.2019 09:05
23.04.2019 09:05
23.04.2019 09:05
23.04.2019 09:05
23.04.2019 09:04
23.04.2019 09:04
23.04.2019 09:04
23.04.2019 09:04
23.04.2019 09:04
23.04.2019 09:04
23.04.2019 09:04
23.04.2019 09:04
23.04.2019 09:04
23.04.2019 09:04
23.04.2019 09:04

Arbustum

16 000 MDL

Afișează documente

Documente

23.04.2019 09:59
23.04.2019 09:59
23.04.2019 09:59
23.04.2019 09:59

Alegerea câștigătorului

Participant/ prestator
Suma
Statut
Smart Climat
Александр Митул
069909202

1 497 MDL

Așteptare deciziei

Nu sunt întrebări

Perioada clarificărilor a expirat

Statutul procedurii

Anulată

Data finisării licitației: 24.04.2019 12:26

16 700 MDL

fără TVA