Aveți nevoie de ajutor? (+373) 79-400-238

Lucrări de reparație la Grădinița nr. 63

Directia educatie tineret si sport Buiucani
MD-2018-07-12-000074-1

Lucrări de reparație la Grădinița nr. 63

Autoritate contractantă/beneficiar

Denumire autorității contractante/beneficiarului:

Directia educatie tineret si sport Buiucani

IDNO:

1007601009967

Site:

Lipsește

Adresa:

Moldova, MD-2069, mun.Chisinau, Chisinau, str. I.Creanga 4/2

Datele de contact

Persoana de contact:

Stratan Boris

Număr de telefon:

022 210335

E-mail persoanei de contact:

dets_buiucani@list.ru

Termeni

Începutul perioadei de clarificări:

12.07.2018 17:44

Data finisării perioadei de clarificări:

16.07.2018 08:00

Depunerea ofertelor de la:

18.07.2018 08:00

Depunere ofertelor pînă la:

20.07.2018 08:00

Începutul licitației:

23.07.2018 12:22

ID tender

ID:

91860bc7f206409793f5cd78579ead63

ID achiziției:

MD-2018-07-12-000074-1

Documentația

12.07.2018 в 17:44

Informația generală
Intrebări și răspunsuri

Informația privind licitație

Pasul minim de micşorare a ratei de licitaţie:

327.39 MDL

Obiectul achiziției

Obiectul achiziției
Adresa de livrare
Cantitate

Lucrări de reparație la grădinița nr. 63. Termenul de executare - 20 zile calendaristice din momentul semnării contractului. Agentul economic urmează să prezinte licență de activitate și anexa valabilă sau certificatul de atestare a dirigintelui de șantier. Formular informativ despre ofertant Formularul F3.8 - original cu ștampila și semnătura agentului economic; Formularul ofertei Formularul F 3.3 - original cu ștampila și semnătura agentului economic; Devizul de cheltuieli-(formularele 3, 5, 7) Original cu semnătura și ștampila ofertantului, indicând preţul cu TVA şi fără TVA; Certificatul de înregistrare a întreprinderii emis decătre Camera Înregistrării de Stat - Copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului Certificat de la organele Inspectoratului Fiscal privind lipsa datoriilor la Bugetul Public Național - copie confirmata cu stampila si semnatura ofertantului; Avizul de Stat în Construcţii - copie autentificata cu stampila si semnatura ofertantului.

CPV
45210000-2
Lucrări de construcţii de clădiri

Moldova, MD-2069, mun.Chisinau, Chisinau, str. I.Creanga 4/2,

1 Bucata

Ofertele participanților

Data finalizării licitației: 23.07.2018 12:43

Participant
Preț
Documente

Strength SRL

75 577.54 MDL

Afișează documente

Documente

19.07.2018 15:35
19.07.2018 15:35
19.07.2018 15:35
19.07.2018 15:35
19.07.2018 15:35
19.07.2018 15:35
19.07.2018 15:35
19.07.2018 15:35
19.07.2018 15:35
19.07.2018 15:35

Aurora-Stroi

81 000 MDL
Lipsește

Alegerea câștigătorului

Participant/ prestator
Suma
Statut
Strength SRL
1 LIDIA
062038190

75 577.54 MDL

Câștigător

SRL Strength

A prezentat oferta cu cel mai mic preț.
Detalii
Minimizați

Documente de calificare

Strenght contract.pdf

Data publicării documentului 24.07.2018 19:56

Nu sunt întrebări

Perioada clarificărilor a expirat

Statutul procedurii

Ofertele a fost revizuite

Data finisării licitației: 23.07.2018 12:43

81 848 MDL

fără TVA