Нужна помощь? 79-400-238, 79-400-236

Servicii de întreținere și reparare a aparatelor de aer condiționat

IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie
MD-2019-04-16-000008-1

Servicii de întreținere și reparare a aparatelor de aer condiționat

Заказчик

Название заказчика:

IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie

Код:

1003600150554

Веб-сайт:

Отсутствует

Адрес:

Moldova, Republic of, MD-2011, mun. Chisinau, or.Codru (mun. Chişinău), Costiujeni, 3

Контактное лицо заказчика

Контактное лицо:

Lăcrămioara Crudu

Телефон:

Отсутствует

E-mail :

imspscp.achizitii@gmail.com

Сроки

Начало периода уточнений:

16.04.2019 08:50

Прием вопросов до:

17.04.2019 16:00

Подача предложений с:

17.04.2019 16:00

Подача предложений до:

23.04.2019 10:00

Начало аукциона:

24.04.2019 11:53

ID тендера

ID:

72f86886f4184ff4ad3a548c48dd4168

ID тендера:

MD-2019-04-16-000008-1

Документация

Отмена тендера

Причина Дата Документы
La etapa evaluării ofertelor s-a constatat că potrivit art. 71 alin. (1) lit. g) al Legii nr. 131 ,,există abateri grave de la prevederile legale care afectează rezultatul procedurii de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legale se înțelege faptul că pe parcursul analizei, evaluării şi/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, autoritatea contractantă aflîndu-se în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 7”. Dl Anatolii Sorocean (Șef Serviciul Deservire Tehnică) prin nota informativă comunică grupului de lucru că la elaborarea caietului de sarcini s-a comis o greșeală tehnică, (reparația și întreținerea aparatelor de aer condiționat nu au fost separate pe loturi diferite). Astfel, dl A. Sorocean solicită revocarea procedurii nr. 10046085 din 24.04.2019 în scopul respectării principiului „utilizării eficiente a banilor publici și minimizarea riscurilor autorităților contractante”, fundament al relațiilor achizițiilor publice prevăzut de art. 7 lit. a) al Legii privind achizițiile publice nr. 131. Din acest considerent, grupul de lucru a decis de a accepta anularea și republicarea procedurii de achiziție. 19.06.2019 14:33 Документы Отсутствуют
Общая информация
Вопросы и ответы

Информация о тендере

Минимальный шаг:

501 MDL

Предмет тендера

Предмет тендера
Адрес доставки
Количество

Servicii de întreținere și reparare a aparatelor de aer condiționat

CPV
50530000-9
Servicii de reparare şi de întreţinere a maşinilor

MD, MD-2011, mun. Chisinau, or.Codru (mun. Chişinău), Costiujeni, 3,

1 услуга

Предложения участников

Время завершения аукциона: 24.04.2019 12:26

Участник
Цена
Документы

Smart Climat

1 497 MDL

Документы

Piroterm-Service

1 499 MDL

Документы

CLIMATSISTEM SRL

15 600 MDL

Документы

Документы

23.04.2019 09:18
23.04.2019 09:05
23.04.2019 09:05
23.04.2019 09:05
23.04.2019 09:05
23.04.2019 09:05
23.04.2019 09:05
23.04.2019 09:05
23.04.2019 09:05
23.04.2019 09:04
23.04.2019 09:04
23.04.2019 09:04
23.04.2019 09:04
23.04.2019 09:04
23.04.2019 09:04
23.04.2019 09:04
23.04.2019 09:04
23.04.2019 09:04
23.04.2019 09:04
23.04.2019 09:04

Arbustum

16 000 MDL

Документы

Документы

23.04.2019 09:59
23.04.2019 09:59
23.04.2019 09:59
23.04.2019 09:59

Определение победителя

Поставщик
Сумма
Статус
Smart Climat
Александр Митул
069909202

1 497 MDL

Ожидание решения

Нет вопросов

Период уточнений закончился

Статус тендера

Отменена

Аукцион завершился: 24.04.2019 12:26

16 700 MDL

без учета НДС