Aveți nevoie de ajutor?
X

Număru minim de oferte pentru fiecare tip de procedură de achiziție pubică

Cererea ofertelor de prețuri cu publicare în BAP/Licitație deschisă:

· Bunuri și servicii - minim o ofertă calificată;

· Lucrări - minim trei oferte calificate.

Totodată, în cazul în care autoritățile contractante desfășoară procedura de achiziție prin COP pentru bunuri și servicii, urmează a fi depuse cel puțin 2 oferte pentru a putea desfășura procedura de licitație electronică. În cazul în care a fost depusă o sigură ofertă, licitația electronica nu are loc, iar grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice urmează să decidă atribuirea contractului de achiziții ofertantului sau repetarea procedurii de achiziție.