Aveți nevoie de ajutor?
X

Pragurile valorice ale achizițiile publice

Achizițiile publice de valoare mică:

a) pentru contractele de achiziţii publice de bunuri şi servicii, altele decât cele menționate la lit. c) – până la 200 000 lei;

b) pentru contractele de achiziţii publice de lucrări – până la 250 000 lei;

c) pentru contractele de achiziții publice care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice enumerate în anexa nr. 2 a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice – până la 400 000 lei.

Cererea ofertelor de prețuri:

a) pentru contractele de achiziţii publice de bunuri şi servicii – de la 200 000 lei;

b) pentru contractele de achiziţii publice de lucrări– de la 250 000 lei.

Licitație deschisă:

a) pentru contractele de achiziţii publice de bunuri şi servicii – de la 800 000 lei;

b) pentru contractele de achiziţii publice de lucrări – de la 2 000 000 lei.

Notă: lei fără T.V.A.