Aveți nevoie de ajutor?
X

Documente obligatorii la crearea LD bunuri/servicii

Instrucțiuni privind crearea unei proceduri de Licitație deschisă pentru achiziția de bunuri/servicii

La crearea procedurii de achizitie (anunțul de participare) de tip Licitație deschisă pentru achiziție de bunuri/servicii, autoritatea contractantă (AC) are obligația să încarce în sistemul electronic de achiziții MTtender următoarele fișiere:

Notă: Dacă evaluarea ofertelor va fi efectuată pentru fiecare poziție în parte, în cazul dat fiecare poziție este considerată ca lot aparte și urmează a fi introdusă în sistem respectiv ca lot aparte cu documente însoțitoare după caz. Totodată, e necesar să se țină cont de fatul că dacă autoritatea contractantă, nu recurge la atribuirea contractului pe loturi, are obligaţia de a justifica decizia de a nu atribui contractul pe loturi (Art. 372, alin. 3 din Legea privind achizițiile publice).