Aveți nevoie de ajutor?
X

Documente obligatorii la crearea COP bunuri/servicii

Instrucțiuni privind crearea unei proceduri COP pentru achiziția de bunuri/servicii:

La crearea procedurii de achizitie (anunțul de participare) de tip COP pentru achiziție de bunuri/servicii, autoritatea contractantă (AC) are obligația să încarce în sistemul electronic de achiziții MTender următoarele fișiere:

  • Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii prin cererea ofertelor de prețuri (https://tender.gov.md/ro/content/documenta%C8%9Bia-standard-pentru-realizarea-achizi%C5%A3iilor-publice-de-bunuri-%C8%99i-servicii-prin), completată de către AC. (Ordinul MF nr. 175 din 05.10.2018), inclusiv:

  • Formulare pentru depunerea ofertei (conform modelului din Documentația standard în format Word) ce urmează a fi completate ulterior de către operatorii economici,

  • Lista bunurilor/serviciilor ce constituie obiectul de achiziție cu descrierea acestora (specificații tehnice și de preț), în format redactabil conform modelului din Documentația standard,

  • Alte documente, după caz, ce țin de descrierea cerințelor tehnice pentru bunurile/serviciile ce constituie obiectul de achiziție.

  • După caz, lista factorilor de evaluare cu algoritmul de calcul a punctajului, în cazul evaluării ofertelor după criteriul de evaluare altul decît cel mai mic preț.

  • Formular de contract de achiziție.

Notă: Dacă evaluarea ofertelor va fi efectuată pentru fiecare poziție în parte, în cazul dat fiecare poziție este considerată ca lot aparte și urmează a fi introdusă în sistem respectiv ca lot aparte cu documente însoțitoare după caz. Totodată, e necesar să se țină cont de fatul că dacă autoritatea contractantă, nu recurge la atribuirea contractului pe loturi, are obligaţia de a justifica decizia de a nu atribui contractul pe loturi (Art. 372, alin. 3 din Legea privind achizițiile publice).